cover photo
LL-Graphic branding
.Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works
.Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works

המטרה הבסיסית בעיצוב לוגו ומיתוג העסק היא יצירת סקרנות בקהל פוטנציאלי.
כפי שפוגשים אדם וזוכרים את שמו, כך לוגו של עסק מצליח צריך להיחקק בתודעתם של לקוחותיו.

אנו מודעות לחשיבות הרבה בבחירת לוגו ולכן נפתח יחד איתכם את הרעיון ונגבש עיצוב בעל אופי ייחודי תוך שילוב בין אומנות ויצירתיות לבין זהות העסק.

לאחר שמפתחים את השפה העיצובית יש להביא אותה לידי ביטוי בכל היבט אפשרי על מנת שתלווה את העסק ותייצג אותו לכל אורך הדרך.

השאיפה שלנו היא להפוך אתכם למותג הבא.

צור קשר